JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

    บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทดสอบทางวิศวกรรมศาสตร์ไปทั่วโลก และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีทุกชนิดมากว่า 30 ปี เราได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายกิจการ ต้องการผู้ร่วมงานหลายตำแหน่งดังนี้

วิศวกรงานต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง (ด่วน)
ลักษณะงาน
1.   ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่สำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
2.   จัดทำและปรับปรุงงานคู่มือการใช้งานเครื่องจักรเป็นภาษาอังกฤษ
3.   กำกับดูแลการผลิตสื่อวิดีโอสาธิตการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องจักร
4.   วางแผนการตลาดและดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์สินค้าของบริษัท
5.   เยี่ยมตัวแทนขายและลูกค้าต่างประเทศ และสำรวจตลาดต่างประเทศ
6.   ช่วยเปรียบเทียบสเปคและจัดทำใบเสนอราคาลูกค้าต่างประเทศ
7.   งานสนับสนุนด้านเทคนิค สำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
คุณสมบัติ
1.   ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล พื้นฐานปริญญาตรีต้องเป็นวิศวกรรมเครื่องกล
2.   มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล และ/หรืองานออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์การศึกษาด้านวิศวกรรม 0-5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.   มีความเข้าใจในแนวคิดและการปฏิบัติด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี
4.   มีประสบการณ์ด้านเทคนิคในการแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะและความสามารถในการใช้เหตุผล
5.   มีความกระตือรือร้นและสามารถทำงานเป็นทีม
6.   สามารถเดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งคราวได้
7.   สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งพูด อ่าน และเขียน (หากมีผลคะแนน TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
8.   ยินดีต้อนรับผู้สมัครต่างชาติ แต่ผู้สมัครต้องสามารถพูดและเข้าใจภาษาไทย

พนักงานธุรการขาย 1 ตำแหน่ง (ด่วน)
ลักษณะงาน
1.   เก็บรักษาฐานข้อมูลการขายและการตลาดโดยการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ
2.   ปฏิบัติงานธุรการและวางแผนการประชุมเพื่อสนับสนุนงานของทีมขาย ทีมการตลาด และทีมวิศวกรรม
3.   ช่วยทีมการตลาดและทีมขายอุปกรณ์การศึกษาในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับใช้ยื่นการประมูลและจัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.   ตอบกลับลูกค้าทางอีเมล์หลังจากได้รับเอกสารการสั่งซื้อและแจ้งวันกำหนดส่งสินค้าและ/หรือบริการ
5.   ช่วยงานจัดทำคู่มือการใช้งานอุปกรณ์การศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6.   ช่วยงานในโครงการผลิตสื่อวิดีโอสำหรับอุปกรณ์การศึกษา เช่น เขียนสตอรี่บอร์ด ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ และกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นหลังการผลิต
คุณสมบัติ
1.   สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22-30 ปี
2.   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากจบทางด้านนิเทศน์ศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.   มีประสบการณ์ 0-2 ปี ในด้านการผลิตสื่อวิดีโอและระบบการตัดต่อวิดีโอ รวมทั้งงานธุรการหรืองานสนับสนุนธุรกิจ
4.   มีทักษะการเขียนสตอรี่บอร์ด การถ่ายวิดีโอ การตัดต่อวิดีโอ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว และกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นหลังการผลิตสื่อวิดีโอ
5.   มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Premiere Pro จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.   มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์
7.   มีความสามารถในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี หากมีผลสอบ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 หัวหน้างานวิศวกรออกแบบและบริการ (ระบบไหลเวียนสำหรับงานพ่นสี) 1 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน
1.   ออกแบบระบบไหลเวียนของการจ่ายสีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
2.   กำกับดูแลงานติดตั้งระบบ
3.   กำกับดูแลงานบริการและงานซ่อมบำรุงของระบบการพ่นสี
4.   ทบทวนและประเมินค่าบริการงานซ่อมและงานบริการบำรุงรักษา
5.   ให้การบริการและงานสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับลูกค้า
คุณสมบัติ
1.   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรือเคมี
2.   มีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานออกแบบและงานบำรุงรักษาในระบบการคำนวณการจ่ายสีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.   มีความเข้าใจในแนวคิดและการปฏิบัติด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี
4.   มีประสบการณ์ด้านเทคนิคในการแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะและความสามารถในการใช้เหตุผล
5.   มีความกระตือรือร้นและสามารถทำงานเป็นทีม
6.   สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการเขียน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ช่างซ่อมบริการ 1 ตำแหน่ง (ด่วน)
ลักษณะงาน
1. งานซ่อมและบริการเครื่อง ออกนอกสถานที่ หรือทำตามหน้างาน
คุณสมบัติ
1.   เพศชาย อายุ 18-25 ปีขึ้นไป
2.   วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า ช่างเชื่อม หรือเทคนิคอุตสาหกรรม
3.   มีประสบการณ์ด้านช่าง และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
4.   ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
5.   สามารถปฏิบัติงานที่สำนักงานบนถนนตากสิน ซอย 22/1

พนักงานขายอุปกรณ์อุตสาหกรรม 1 ตำแหน่ง (ด่วน)
ลักษณะงาน
1.   ติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนำอุปกรณ์พ่นสีและกำหนดรายละเอียดสำหรับการจัดซื้อให้กลุ่มลูกค้าที่กำหนด
2.   ติดตามการเสนอราคาและใบสั่งซื้อจากลูกค้า
คุณสมบัติ
1.   เพศชาย / หญิง
2.   วุฒิการศึกษา ปวส.(ด้านช่าง) ถึง ปริญญาตรี
3.   ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
4.   หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอุปกรณ์อุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ